Prof. Dr. Balogh Judit történész

CV

Vargáné dr. habil. Balogh Judit születési év: 1968

Magyar nyelv- és irodalom, történelem szakos középiskolai tanár, Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1991

Munkahely

Eszterházy Károly Egyetem BMK TTI Ókori, Középkori és Kora Újkori Történeti Tanszék – Egyetemi tanár

Tudományos fokozat (PhD, Dr. Habil.)

PhD (történelemtudomány) 2002

dr. habil. (történelemtudomány) 2009

Eddigi oktatói tevékenység

Koraújkori magyar történelem, Erdély története, egyháztörténet, vallástörténet, a székelység története, társadalomtörténet

Szakmai előmenetel

1992.09.01 Miskolci Egyetem BTK – tanársegéd

2001.11.01 Debreceni Egyetem – PhD védés

2002. PhD odaítélése

2002.09.01 Miskolci Egyetem BTK – egyetemi adjunktus

2008.11.19 Debreceni Egyetem – Habilitáció

2011.12.01 Miskolci Egyetem BTK – egyetemi docens

2014.05.01 Miskolci Egyetem BTK – tanszékvezető egyetemi docens

2015.01.01 Eszterházy Károly Főiskola BTK – egyetemi docens

2016.06.30 Eszterházy Károly Egyetem BTK – egyetemi docens

2019.09.01 Eszterházy Károly Egyetem BMK – egyetemi tanár

Ösztöndíjak, pályázatok

1991.10.01-1992.03.31 Soros ösztöndíj
Egy éves Soros doktori ösztöndíj keretében fél évet Kolozsváron töltöttem a székely nemesi társadalom kutatásával.

1998.06.01-1998.08.31 Soros ösztöndíj
1998. június-augusztus: Soros kutatói ösztöndíjjal kutattam a kolozsvári és marosvásárhelyi levéltárakban a székely nemesi társadalom kialakulásának témájában

2002.09.01-2003.03.31 Miskolc város ösztöndíja
„Miskolc 17. és 18. századi várossá fejlődése az iskoláztatás és a művelődés szemszögéből” c. munka megírásának támogatása

2003.09.01-2006.08.31 Békéssy György posztdoktori ösztöndíj

2006.09.01-2006.12.31 Miskolc város ösztöndíja
Miskolc mezőváros társadalmának mikrotörténeti és mentalitástörténeti elemzése Bethlen Gábor uralma időszakában

2006.09.01-2009.08.31 Bolyai János kutatási ösztöndíj

2010.02.01-2013.01.31 OTKA pályázat – vezető kutató
A kora újkori székely társadalom és önkormányzat Erdélyben (1530-1630). K-82048

2010.09.01-2013.08.31 Bolyai János kutatási ösztöndíj
A székely elit struktúraváltása a 17. században

2013.11.01-2014.08.31 Szentágothai János Ösztöndíj tapasztalt oktató-kutatóknak-2013/2
Apor István karrierje és szerepe a 17. század végi erdélyi elitben. A2-SZJÖ-TOK-13-0124

2014.01.01-2017.12.31 OTKA pályázat – tag
Reprezentáció és anyagi kultúra a 17. századi erdélyi fejedelmi udvarokban. K-108744

2016.10.01-2017.02.28 REB-16-1-KUTATAS-0017
Az erdélyi református elit politikai szerepvállalása a 17. században, különös tekintettel Apafi Mihály uralmára

2017.09.01- 2020.08.31 EFOP-3.6.1-16-2016-00001
Kutatási kapacitások és szolgáltatások komplex fejlesztése az Eszterházy Károly Egyetemen projekt keretében MTA doktori fokozat megszerzésének támogatása

Szakmai elismerések

2003 „Pro Facultate Litterarum Universitatis Miskolcinensis” Jubileumi emléklap

2003 MTA-MAB Tudományos Díj

2010 Elismerő oklevél a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj kiemelkedő értékeléséért