Dr. Balogh Judit

Dr. Habil. Balogh Judit

Történész, egyetemi tanár

Prof. Dr. Balogh Judit videók

Dobó István életútjáról, családjáról, katonai sikereiről

2015. okt. 15.
A Bródy Sándor Könyvtár a 25. előadását rendezte a „Sorsfordulók – sorsfordítók” című történelmi sorozatának. Dr. Balogh Judit - egyetemi docens - Dobó István életútjáról, családjáról, katonai sikereiről tartott előadást. A havonta jelentkező programon a történelemtudomány legújabb kutatási eredményeit is bemutatják - különböző Egerhez köthető témákban.

Erdély történetével kapcsolatos kutatások helyzete napjainkban (16-19. század)

Nemzetközi tudományos konferencia
2015.11.05-06.
Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Intézet
A Líceum Televízió felvétele
TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0016 - A tudományos képzés műhelyeinek továbbfejlesztése az Eszterházy Károly Főiskolán

Vallások együttélése egykor és most

A Reformáció Emlékbizottság vallásközi munkacsoportjának szervezésében Vallások együttélése egykor és most címmel vallásközi konferenciát rendeztek 2015. november 25-én, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának székházában.
Dr Balogh Judit Reformáció és török hódoltság címmel referált.
Videó: Győri András Timótheus

A reformáció kibontakozása Magyarországon

2016. jan. 15.
Vargáné dr Balogh Judit egyetemi docens: A reformáció kibontakozása Magyarországon.

A reformáció hatása a magyar oktatásra, kultúrára, mindennapokra. 2016. jún. 10.

2016. jún. 10.
Előadás az egri Kálvin házban

Református női szerepkonstrukciók: Erdély fejedelemasszonyai

Nők és konfessziók konferencia
Eszterházy Károly Egyetem
2017.09.21.

Magyar Tudomány Ünnepe 2019.

2019. nov. 12.
Az Eszterházy Károly Egyetem hagyományaihoz híven 2019-ben is csatlakozik a Magyar Tudományos Akadémia által koordinált Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozathoz, melynek keretében novemberben mintegy 40 tudományos és művészeti programot kínálunk minden kedves érdeklődő számára az intézmény 4 campusán.

Megszólaló:
 Valkóné Révai Renáta
 Dr. Liptai Kálmán (rektor, EKE)
 Dr. Rósz András
 Dr. Juhász Tibor (rektorhelyettes, EKE)
 Vargáné Dr. Balogh Judit phd (Egyetemi tanár,EKE)
 Sárkány Péter (egyetemi tanár, EKE)
 Tamáska Máté (Apor Vilmos Katolikus főiskola )


További információ: https://mtu2019.uni-eszterhazy.hu/hu/...

Honlap: http://www.liceumtv.hu
EKE, Eszterházy Károly Egyetem, www.uni-eszterhazy.hu

"Szabadság kis körei"

2020. nov. 18.
Vendégünk: V. Balogh Judit, történész, egyetemi tanár, Miskolc
Időpont: 2020. november 14.
Téma: Egyetemekről és autonómiáról
A manapság sokszor sokféleképpen értelmezett egyetemi autonómia eredetének és tartalmának nézünk utána Európa-szerte, egészen a mai napig, értelmezve a tanszabadságot, a szabadság kis köreinek egyetemi szintjeit. Benézünk Párizsba, Bolognába, Oxfordba és persze megvizsgáljuk a saját házunk táját is.

Erdélyi fejedelemség a Habsburgok és törökök szorításában – M5 História, 2023. október 7.

Az Erdélyi Fejedelemség különálló országként megőrizte a Magyar Királyság alkotmányos hagyományait, miközben a magyar kultúra páratlan értékeit teremtette és mentette meg. De hogyan tudott Erdély megmaradni és felemelkedni a Habsburg és az Oszmán Birodalom szorításában?

Vendég: Oborni Teréz történész
Megszólalók:
Várkonyi Gábor történész
Rüsz-Fogarasi Enikő történész
Balogh Judit történész
Sipos Gábor történész
T. Szabó Levente irodalomtörténész
J. Újváry Zsuzsanna történész

Főbb témáink:
00:00 Erdélyi narratívák
10:18 Ország volt-e Erdélyország?
15:58 Kulturális értékmentés
22:54 Erdély aranykora
27:38 Tündérkert

Egy este II. Rákóczi Ferenccel. Prof. Dr. Balogh Judit és Dr. Kiss Dániel előadása Gyöngyösön

Helyszín: Vachott Sándor Városi Könyvtár, Gyöngyös
Időpont: 2023. október 25. 17.00h

2023.11.15. 13:00 - 18:00
Lelkészek – a múló időben. Szerepek és konfliktusok – tanulmányi délután a Tudomány Ünnepén az SRTA-n

A Magyar Tudományos Akadémia 2023. novemberében ismét megrendezi a hazai tudományos élet kitüntetett eseményét, a „Magyar Tudomány Ünnepe 2023” című országos és határon túli programsorozatot, melynek idei mottója: „Tudomány: válaszok a globális kihívásokra”. Ebbe a programsorozatba kapcsolódik be a Sárospataki Református Teológiai Akadémia is 2023. november 15-én, szerdán 13.00-kor kezdődő tanulmányi délutánja is.

A Teológia, mint speciális felsőoktatási intézmény gyakorlatában a Szentíráson alapuló tudományművelés nem csak globális – sőt, azon túlmutató – de hangsúlyosan lokális, az egyház és adott közösségei társadalmi létének különböző dimenzióiban jelentkező kihívásokra adható válaszok keresésének és megfogalmazásának eszköze is. Napjaink társadalmi változásai közt – melyeket többek közt a friss népszámlálási adatok is jeleznek – változik az egyházak s az azokon belül, a közösségekben kulcsszerepet játszó lelkészek helyzete is. Tudományos ülésünk előadói elsősorban a történet- és társadalomtudományok perspektívájából a lelkészi szerepvállalást érő új kihívások gyökereit vagy párhuzamait illetve az azokra adható válaszok történeti mintáit keresik. Az előadások érintik a lelkészek nősülésének problémáját, a hierarchizálódás és a hierarchiához való viszony, a vallásváltás, a lelkészi egzisztenciák fenntartásának kérdését egy diktatúrában, a hatalom és ellenállás, illetve a lelkészi lét reprezentációjának problémáit.

Program:

13.00 – 13.25 – Dr. habil. Dienes Dénes: Katolikus plébánosból református prédikátor. Az alsópapság útja a magyarországi reformáció átmeneti szakaszában.
13.30 – 13.55 – Dr. habil. Balogh Judit: Református klerikusok, avagy a papi hierarchia kiépülése a 17. század folyamán
14.00 – 14.25 – Dr. Misák Marianna: Némi betekintés a protestáns papi nősülési szokásokba a 16-17. századi Magyarországon
14.30 – 15.00 – kérdések, hozzászólások
15.00 – 15.20 – frissülés
15.30 – 15.55 – Dr. Szatmári Emília: Kulák, kényszervállalkozó, káder, satöbbi. Lelkészi egzisztenciák 1945 után a Borsodi Református Egyházmegyéből
16.00 – 16.25 – Dr. Kovács Áron: Egyetemes papság a diktatúrában. Világi szolgálattevők és titkos misszió a Rákosi- és Kádár-korszakban
16.30 – 16.55 – Dr. Nagy Károly Zsolt: Lelkész-képek. Református lelkészek vizuális reprezentációi a 20. században.
17.00 – 17.30 – kérdések, hozzászólások
17.30 – – kötetlen beszélgetés és frissülés

Prof. Dr. Balogh Judit - A székely nemesség kialakulása - Székely Tv

Előadás a csíkszeredai városházán 2024.02.09