Balogh Judit szakmai önéletrajza

Balogh Judit történész, habilitált egyetemi tanár szakmai önéletrajza

Munkahelyek:

 • 2021 augusztus: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar
 • 2016 június: Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Történelemtudományi Intézet, Kora Újkori Történeti Tanszék.
 • 2015 január: Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Kar, Történelemtudományi Intézet, Kora Újkori Történeti Tanszék.
 • 1992 szeptember - 2014 december: Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, Középkori és Kora Újkori Magyar Történelem Tanszék.

Beosztás:

 • Egyetemi tanár

Szakmai díjak:

 • „Pro Facultate Litterarum Universitatis Miskolcinensis” Jubileumi emléklap 2003.
 • MTA-MAB Tudományos Díj 2003.
 • Elismerő oklevél a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj kiemelkedő értékeléséért 2010.

Idegennyelv-tudás:

 • Angol középfok
 • Német társalgási szint
 • Latin olvasás

Szakmai életút:

1986-91: Kiváló eredménnyel szereztem magyar-történelem szakos diplomát a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán.

1989-91: Demonstrátorként tevékenykedtem a KLTE Történettudományi Intézetében.

1991: Első helyezést értem el a szegedi Országos tudományos Diákköri Konferencián Báthory Gábor székelypolitikája című dolgozatommal.

1991 október: Egy éves Soros doktori ösztöndíj keretében fél évet Kolozsváron töltöttem a székely nemesi társadalom kutatásával.

1992 október: A kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem történelem szakának ösztöndíjával az egyetem vendégoktatója voltam.

1993 december 15-16: Előadóként részt vettem a Miskolci Egyetem történettudományi tanszékeinek konferenciáján.

1994 szeptember: A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézetének majd Karának Történettudományi majd Segédtudományi Tanszékén vagyok egyetemi tanársegéd, a történelem segédtudományait, kora újkori forrásismeretet, az Erdélyi Fejedelemség történetét, a reformáció történetét, valamint a székelység történetét tanítom.

1995 március 9-11: Előadóként részt vettem a Miskolci Egyetem társadalomtörténeti konferenciáján.

1994: PhD-hallgatója lettem a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem történelem doktori programjának. A dolgozatom címe: A székely nemesség kialakulása a 17. században.

1995 április: Előadóként részt vettem a Miskolci Egyetem történeti konferenciáján.

1995: Megjelent egy válogatás-kötetem a magyar puritánok írásaiból, amelynek szerkesztési munkáit én végeztem és az utószót írtam. Címe: Ama kegyelemnek mennyei harmatja. Harmat-Koinonia Kiadó.

1996 szeptember: Előadóként részt vettem Rómában a Kereszténység és művelődés című nemzetközi Hungarológiai kongresszuson.

1997 október: Előadóként részt vettem Sárospatakon a Rákóczi Múzeum, a miskolci Hermann Ottó Múzeum és a Miskolci Egyetem által szervezett Sárospatak történetéről szóló konferencián.

1998 december: Előadóként részt vettem a Fiatal egyháztörténészek találkozója című Miskolcon rendezett konferencián.

1999 június-augusztus: Soros kutatói ösztöndíjjal kutattam a kolozsvári és marosvásárhelyi levéltárakban a székely nemesi társadalom kialakulásának témájában.

2000 október: Előadóként részt vettem Sárospatakon a Rákóczi Múzeum, a miskolci Hermann Ottó Múzeum és a Miskolci Egyetem által szervezett várostörténeti konferencián.

2001 augusztus: Előadóként részt vettem a Hajnal István kör mikrotörténeti konferenciáján.

2002 október: Előadóként részt vettem a Miskolci Egyetem Források és történetírás című konferenciáján.

1999-től: Szervezőként részt veszek a Fiatal egyháztörténészek találkozója című konferencia-sorozatban.

2000-től: Alapítója és szerkesztője vagyok a félévente megjelenő Egyháztörténeti Szemle című tudományos folyóiratnak.

2000 április: kutatóút Pozsonyban a pozsonyi levéltárban, az Evangélikus Líceum kézirattárában.

2001 október: Előadóként részt vettem Sárospatakon a Lórántffy Zsuzsanna emlékkonferencián.

2002 november: Summa cum Laude minősítéssel szereztem PhD minősítést történettudományból a Debreceni Egyetemen.

2003 november: Előadóként részt vettem a Miskolci Egyetem Magyar Középkori, Kora Újkori és Történelem Segédtudományai Tanszék által szervezett Erdély-konferencián. Előadás címe: A székely nemesség helyzete Bethlen Gábor fejedelemsége alatt a Liber Regius oklevelei alapján.

2004 Egyetemi adjunktus.

2005 november: Előadóként részt vettem a Miskolci Egyetem Magyar Középkori, Kora Újkori és Történelem Segédtudományai Tanszék által szervezett Szapolyai konferencián. Előadás címe: A székelyek Szapolyai Erdélyében.

2002.09 – 2003.04: Miskolc város ösztöndíja: „Miskolc 17. és 18. századi művelődése”

2003.09 – 2006: Békéssy György posztdoktori ösztöndíj

2003 november: MTA Miskolci Területi Bizottsága – Tudományos díj.

2004 november: Előadás az Eperjesi Egyetem Bölcsészkara és a Debreceni Egyetem Történettudományi Intézete által szervezett nemzetközi Rákóczi konferencián, Eperjesen: A székelyek II. Rákóczi Ferenc Erdélyében.

2005 augusztus: Részvétel és előadás a Hajnal István Kör konferenciáján. Az előadás címe: A fogyasztási cikkek hierarchiája és az erdélyi nemesség.

2006 szeptember: Az MTA Miskolci Területi Bizottsága Történettudományi Albizottsága titkárává választanak.

2007 szeptember: Az MTA Miskolci Területi Bizottsága Vallástudományi Albizottsága titkárává választanak.

2008 szeptember: Történelmi műhelybeszélgetést szervezek a reformáció történetének kutatása módszertanáról Péter Katalin: Reformáció: kényszer vagy választás? című könyve kapcsán.

2009 november: Műhelybeszélgetést szervezek Medgyesi Pál szerepe az irodalomban és az egyháztörténetben címmel.

2010 december: Várostörténet a koraújkorban címmel műhelybeszélgetést szervezek.

2011 augusztus: Megjelent a PhD. dolgozatom az Erdélyi Múzeum Egyesület kiadásában Kolozsváron A székely nemesség kialakulásának folyamata címmel.

2012 február: Műhelybeszélgetést szerveztem Mezőváros és katolicizmus versus mezőváros és reformáció címmel.

2013 április: Szervezőtitkára voltam a 2006. április 19.-én Miskolcon rendezett Bocskai konferenciának. Előadásom címe: A székely társadalom Bocskai István korában.

2014 június: Az Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e. V. Heidelberg meghívására előadás „A székely nemesség a fejedelemség korában” címmel. A konferencia előadásainak a szövegét a Böhlau Köln, Weimar, Wien kiadó jelentette meg egy német nyelvű kötetben.

2015 augusztus: Megjelent a Századokban Egy székely nemesi karrier a 17. században c. tanulmányom

2016 augusztus: Előadóként részvétel a Báthory-konferencián Nyírbátorban

2006.09.01 – 2006.12.31: Miskolc város ösztöndíja: Miskolc mezőváros társadalmának mikrotörténeti és mentalitástörténeti elemzése Bethlen Gábor uralma időszakában

2006 szeptember: Bolyai posztdoktori ösztöndíj Zárójelentés értékelése: kiemelkedő 2006. október: Előadóként részvétel a Debreceni Egyetem Bocskai-konferenciáján

2007 november: Előadóként részvétel a Hajdú-Bihar megyei Levéltár által szervezett Bocskai-konferencián

2008 április: Alapító tagja vagyok az Egyháztörténeti Szemle Társaságnak

2009 november 17. 100%-os eredménnyel Habilitáltam a Debreceni Egyetemen

2010 február: OTKA Kutatási pályázat – vezető kutató: A kora újkori székely társadalom és önkormányzat Erdélyben (1530-1630).

2011 április 7. Vendégelőadó a Debreceni Egyetem Történettudományi Intézetében Reformáció címmel.

2012 szeptember: Ismétlőként elnyertem a 3 éves Bolyai János kutatási ösztöndíjat A székely elit struktúraváltása a 17. században című kutatási projektemre.

2013 október 17. PhD szigorlati bizottsági tag a Pécsi Egyetemen.

2014 november 27. Erdély Hadtörténete címmel előadás a Rubicon Alapítvány szervezésében.

2015 december 3. Szervező és előadó a Felekezet és társadalom című, Miskolcon tartott nemzetközi konferencián. Előadás címe: Térhasználat és felekezeti viszonyok a 17. századi Székelyudvarhelyen.

2010-2013: Miskolci Egyetem: Esélyegyenlőségi Bizottság tagja

2011 január: OTDK dolgozatok bírálata.

2012 március 4. A Magyar Történelmi Társulat által szervezett előadás az ELTE BTK Történettudományi Intézet könyvtárában.

2013 december: Egyetemi docens

2014 Kora újkori szakirány felelőse

2012.07. – 2012.10 Miskolc város ösztöndíja

2013.11.01 – 2014.08.31: Szentágothai János Ösztöndíj tapasztalt oktató-kutatóknak –

2013/2: Apor István karrierje és szerepe a 17. századi erdélyi erdélyi elitben. A2-SZJÖTOK-13-0124

2014.01.01-2017.12.31 OTKA pályázat – tag – Reprezentáció és anyagi kultúra a 17. századi erdélyi fejedelmi udvarokban. K-108744

2014: Miskolci Egyetem Közép- és Kora Újkori Tanszék tanszékvezető egyetemi docens

2015.01.01 Eszterházy Károly Főiskola BTK – egyetemi docens

2016.06.30 Eszterházy Károly Egyetem BTK – egyetemi docens

2016.10.01-2017.02.28: REB-16-1-KUTATAS-0017 – Az erdélyi református elit politikai szerepvállalása a 17. században, különös tekintettel Apafi Mihály uralmára

2019.09.01 Eszterházy Károly Egyetem BTK – egyetemi tanár

2020 június: az Egyháztörténeti Szemle felelős szerkesztője

2021.08.01 Eszterházy Károly Katolikus Egyetem BMK – egyetemi tanár

Szakterületem: kora újkori társadalomtörténet, a reformáció története Magyarországon, különös tekintettel a puritanizmusra, az Erdélyi Fejedelemség            története, társadalomtörténeti kérdések.

Szakmai testületekben tagság

1995-től Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, tag

1998-tól: Hajnal István Kör, tag

2000-től: Alapítója és szerkesztője az Egyháztörténeti Szemle Tudományos folyóiratnak.

2005 szeptember: Az MTA Miskolci Területi Bizottsága Történettudományi és Néprajzi Szakbizottsága titkára

2006 szeptember – 2006. szeptember: Az MTA Miskolci Területi Bizottsága Vallástudományi Szakbizottsága titkára

2007 április 29. Alapító tagja, titkár: Egyháztörténeti Szemle Társaságnak.

2008 december: Transsylvania Emlékeiért Tudományos Egyesület tagja

2009, 2016: MTA Nőtörténeti Munkacsoport titkár.

2022 június 13.

Dr. Balogh Judit történész, egyetemi tanár